สถาบันเรียนภาษาเกาหลีเอกชน

Lexis Korea

สถาบันสอนภาษา Lexis Korea

Lexis Korea เปิดสอนหลักสูตรภาษาเกาหลีที่มีคุณภาพทางวิชาการสูงสุดใน 2 อันดับของเอเชีย ในประเทศเกาหลีมีอยู่ 2 วิทยาเขต ตั้งอยู่ที่ โซลและปูซาน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมาย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ว่านักเรียนจะต้องการเรียนเพื่อวัตถุประสงค์ใดใด ทาง Lexis Korea ก็มีคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอน

หลักสูตรที่เปิดสอน


Intensive Korean 25

(ระยะเวลาเรียน 1-52 สัปดาห์)


หลักสูตรนี้ช่วยให้เรียนรู้ภาษาเกาหลีได้อย่างรวดเร็วและสนุก

ครอบคลุมในทุกทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่านและการเขียน และยังมีโปรแกรมช่วงบ่ายที่เน้นทักษะที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถทางภาษาที่หลากหลายให้เลือก


Intensive Korean 15

(ระยะเวลาเรียน 1-52 สัปดาห์)


เป็นหลักสูตรนอกเวลา เหมาะสําหรับนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลีตามความสนใจในยามว่าง

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเร่งทักษะการพูด การฟัง การอ่าน

และการเขียนทั้งหมดภายในระยะเวลาอันสั้น


TOPIK Exam Preparation 

(ระยะเวลาเรียน 1-24 สัปดาห์)


หลักสูตรเตรียมสอบ TOPIK ออกแบบมาสำหรับการเตรียมตัวสอบ TOPIK รวมถึงผู้ที่ต้องการอาศัยหรือทํางานในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาเกาหลี โดยที่พัฒนาในทักษะการอ่านการเขียนไวยากรณ์คําศัพท์การพูดและการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ


Evening Korean

(ระยะเวลาเรียน 1-52 สัปดาห์)


หลักสูตรภาคค่ำออกแบบชั้นเรียนภาษาเกาหลีเพื่อรองรับพนักงานออฟฟิศหรือนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนภาษาเกาหลีที่ยังคงครอบคลุมในทุกทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนในเวลาเรียนตอนค่ำ


Weekend Korean

(ระยะเวลาเรียน 1-120 สัปดาห์)


หลักสูตรสุดสัปดาห์ออกแบบชั้นเรียนภาษาเกาหลีเพื่อรองรับพนักงานออฟฟิศหรือนักเรียนที่ต้องการประสบการณ์การเรียนภาษาเกาหลีที่ยังคงครอบคลุมในทุกทักษะทางภาษา การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนในวันเรียนสุดสัปดาห์ โดยทาง Lexis เปิดสอนทุกวันเสาร์


1:1 Private Lesson

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


หลักสูตรส่วนตัวออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการการเรียนในรูปแบบส่วนตัวหรือเรียนเฉพาะในส่วนความสนใจของผู้เรียนที่ต้องการปรับแต่งเนื้อหา และจะถูกเลือกเนื้อหาตามระดับภาษาของนักเรียน


Junior Program

(ระยะเวลาเรียน 1-6 สัปดาห์)


ออกแบบมาสำหรับวัยรุ่นในการเรียนรู้ภาษาเกาหลีไปพร้อมๆ กับการสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและดื่มด่ำกับวัฒนธรรมระหว่างที่อยู่ในเกาหลีใต้


University Pathway

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


หลักสูตรออกแบบมาเพื่อเสนอทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในเกาหลี เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี


Corporate Training

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


หลักสูตรฝึกอบรมระดับองค์กรออกแบบมาเพื่อให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาเกาหลีตลอดจนความเข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีได้ดีขึ้น โดยการฝึกอบรมภาษาทั่วไป ภาษาธุรกิจ หรือภาษาเฉพาะทางในธุรกิจเกาหลี

อีกทั้งหลักสูตรนี้ถูกออกแบบตามความต้องการขององค์กรที่สามารถจัดให้กับพนักงานจำนวนเท่าใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบกลุ่มเล็กๆ หรือการฝึกอบรมแบบตัวต่อตัว

Ganada Korean

สถาบันสอนภาษา Ganada Korean

Ganada Korean เป็นสถาบันสอนภาษาเกาหลีแห่งแรกในประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดยอาจารย์สอนภาษาจากมหาวิทยาลัยยอนเซ (Yonsei University) โดยคอร์สเรียนของสถาบันจะสอนทั้งภาษารวมทั้งการเรียนรู้วัฒนธรรมของเกาหลีด้วย ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 400 คนต่อเดือนที่เข้ามาเรียนในสถาบันแห่งนี้ และสถาบันแห่งนี้มีสาขามากมายในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย เช่น Ganada Hongdae (Main Campus), Ganada Yongsan, Ganada Gangnam

หลักสูตรที่เปิดสอน


Regular Class

(ระยะเวลาเรียน 12-48 ชั่วโมงต่อเดือน)


หลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาภาษาเกาหลีโดยแบ่งตามความสามารถผ่านการทำแบบทดสอบวัดระดับและจัดให้ผู้เรีนอยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่ระดับภาษาของตนเองโดยแบ่งระดับออกเป็นระดับ 1-6


Conversation Class

(ระยะเวลาเรียน 16 ชั่วโมงต่อเดือน)


หลักสูตรสนทนาเหมาะสำหรับผู้มีความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดของตนเอง โดยเน้นการแสดงออกทางการปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน


TOPIK Class

(ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมงต่อเดือน)


สำหรับการเตรียมความพร้อมการสอบ TOPIK โดยหลักสูตรนี้จะทบทวนคำศัพท์และไวยากรณ์ วิเคราะห์ข้อสอบ TOPIK ปีที่ผ่าน ๆ มา แก้ไขเรียงความและจำลองการสอบ


Business Conversation Class

(ระยะเวลาเรียน 8 ชั่วโมงต่อเดือน)


หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อฝึกฝนการแสดงออกและการสนทนาที่ใช้ในการประชุม อีเมล และการนำเสนอในสภาพธุรกิจปัจจุบัน


Short-term Program

(ระยะเวลาเรียน 5 วันต่อคลาส)


หลักสูตรภาษาเกาหลีแบบเร่งรัดหนึ่งสัปดาห์ เน้นการพูดและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมในระหว่างการเรียนจะได้รับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมประมาณสองอย่าง เช่น ประสบการณ์การรับประทานอาหารเกาหลีและการทัศนศึกษา


Private Lesson & Visiting Lecture

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


ออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับแต่งให้เหมาะกับระดับ เวลา และความต้องการของตนเอง เนื้อหาการสอนครอบคลุมถึงการสนทนา ไวยากรณ์ การแก้ไขการออกเสียง ภาษาอังกฤษธุรกิจ การเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย การเตรียมสอบการแปลงสัญชาติ การเตรียมตัว TOPIK และการเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบมืออาชีพมากยิ่งขึ้นโดยขึ้นอยู่กับผู้เรียนออกแบบในเนื้อหาที่เรียน


Online Classes

(ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


Study Abroad Preparation Course

(ระยะเวลาเรียน 3-6 เดือน)


ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวไปเรียนที่เกาหลี ด้วยหลักสูตรนี้สามารถเรียนจบระดับเริ่มต้น 1 และ 2 ได้


Tailored Program for Company

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


หลักสูตรสำหรับองค์กร สถานทูต มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ หน่วยงานการศึกษาในต่างประเทศร้องขอ โดยที่หลักสูตรจะได้รับการออกแบบหลังจากการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละองค์กร

Green Korean

Language School

สถาบันสอนภาษา Green Korean

Green Korean Language School เป็นสถาบันสอนภาษาเกาหลีและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนต่างชาติ ไม่จำกัดอายุ และ เชื้อชาติ ก่อตั้งเมื่อปี 2008 ตั้งอยู่ใน Jongno, Seoul

หลักสูตรที่เปิดสอน


Regular Class

(ระยะเวลาเรียน 4-16 วันต่อคลาส)


ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดแบ่งเป็นทั้งหมด 13 ระดับ โดยจัดเป็น Elementary, Intermediate, Advanced ซึ่งเริ่มแรกจะต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อจัดระดับคลาสเรียนให้ตรงกับทักษะทางภาษาเกาหลีของแต่ละคน ในคลาสเรียนจะเน้นการสื่อสารเป็นหลัก แต่ก็เรียนครบทักษะทางภาษาทั้งหมดตั้งแต่ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงหลักไวยากรณ์


Private Lessons/Visiting Lectures

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียน ชั่วโมงเรียน และเนื้อหาที่ต้องการศึกษา อาทิ หนังสือเรียน สาขาวิชา และเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะเวลาอันสั้น


TOPIK Class

(ระยะเวลาเรียน 8 วันต่อคลาส)


ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวสอบ TOPIK เพื่อให้ได้คะแนนสูง โดยเฉพาะ 3급 ถึง 6급 ชั้นเรียนนี้จะช่วยให้นักเรียนเตรียมตัวสอบ TOPIK ได้เรียนรู้กฎเกณฑ์และวิธีการทำความเข้าใจ และปัญหาเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง และยังฝึกฝนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


Pronunciation Class / Intensive Conversation

(ระยะเวลาเรียน 4 วันต่อคลาส)


หลักสูตรเพื่อการปรับการออกเสียงภาษาเกาหลี/การสนทนาเข้มข้น ทั้งสองหลักสูตรเหมาะสำหรับนักเรียนระดับกลางและระดับสูง ในหลักสูตรการปรับการออกเสียงเรียนรู้หลักการออกเสียงภาษาเกาหลีและฝึกฝน ส่วนหลักสูตรการสนทนาเน้นที่การพูดและการฟังเป็นหลัก เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้


Short / Seasonal Short-Term Class

(ระยะเวลาเรียน 2-10 วันต่อคลาส)


โดยหลักสูตรระยะสั้นจะพัฒนาทักษะการพูดโดยเน้นการสนทนาเชิงปฏิบัติ การศึกษาไวยากรณ์ การแก้ไขการออกเสียง เกาหลีสำหรับธุรกิจ การเตรียมตัวสอบ TOPIK และอื่น ๆ ที่ผู้เรียนนั้นสามารถเลือกศึกษาได้


Class for Young Kids

(ระยะเวลาเรียน 16 ครั้งต่อคลาส)


คลาสเรียนสำหรับเด็กที่อายุ 6-12 ปี โดยจะได้สัมผัสกับประสบการณ์วัฒนธรรมเกาหลี

พร้อมกับมารยาทของชาวเกาหลีในขณะที่เรียน ในส่วนของภาษาเกาหลีจะมีตั้งแต่การอ่านและการเขียนอักษรเกาหลี การทักทาย การสนทนา สำนวนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น เวลา, วันที่, ราคา เป็นต้น

Easy Korean Academy

สถาบันสอนภาษา Easy Korean

Easy Korean Academy เป็นสถาบันสอนภาษาเกาหลีที่ดีอันดับ 1 ในโซล โดยสอนทั้งภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลีให้กับคนต่างชาติและเผยแพร่หนังสือ Easy Korean ที่เป็นหนังสือภาษาเกาหลีอีกด้วย ครูผู้สอนของสถาบันนี้มีคุณภาพและได้รับใบประกาศนียบัตรครูสอนภาษาเกาหลีทุกคน

หลักสูตรที่เปิดสอน


Intensive Korean Language Course

(ระยะเวลาเรียน 4 สัปดาห์ต่อคอร์ส)


หลักสูตรภาษาเกาหลีแบบเร่งรัด มุ่งเน้นไปที่ทักษะการพูด การอ่าน การฟังและการเขียนคําศัพท์และไวยากรณ์ภาษาเกาหลี โดยเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีผ่านสื่อเกาหลีโดยตรง เช่น ผ่านรายการทีวี, K-POP หรือผ่านทางข่าวสารต่ีาง ๆ


Korean Pronunciation Class

(ระยะเวลาเรียน 8 ชั่วโมงต่อ 4 ครั้ง)


เหมาะสำหรับนักเรียนที่ขาดความมั่นใจในการออกเสียงภาษาเกาหลีหรือต้องการออกเสียงภาษาเกาหลีเก่งเหมือนคนเกาหลี เน้นการออกเสียงโดยไม่คํานึงถึงระดับทางภาษาของนักเรียน


Korean Language Private Lesson

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


สามารถจัดเวลาเรียนและเนื้อหาสําหรับจุดประสงค์ของการเรียนของภาษาเกาหลีได้ เหมาะ สําหรับนักเรียนที่มีเวลาเรียนที่ไม่สม่ำเสมอหรือมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การแปล และการล่าม


Visiting Lesson for Korean Language

(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


ออกแบบมาเพื่อให้บริษัท องค์กรและสถานทูตในเกาหลีใต้จัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีมากยิ่งขึ้น มีการทดสอบระดับก่อนเริ่มชั้นเรียน หลังจากทําการทดสอบระดับจะประเมินระดับภาษาเกาหลีของผู้เรียนและจัดเตรียมเนื้อหาตามระดับทางภาษา


TOPIK

(ระยะเวลาเรียน 16 ชั่วโมงต่อ 8 ครั้ง)


หลักสูตรเตรียมสอบ TOPIK มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม TOPIK ออกแบบมาเพื่อจัดการความเข้าใจในไวยากรณ์ คําศัพท์ การฟัง การอ่านและการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ


Korean Conversation Class

(ระยะเวลาเรียน 16 ชั่วโมงต่อ 8 ครั้ง)


เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดและพอมีพื้นฐานทางไวยากรณ์และคําศัพท์แล้ว ซึ่งในแต่ละระดับมุ่งเน้นไปที่คําศัพท์ที่แตกต่างกัน นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนคําและวลีที่ใช้กันทั่วไปตามสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการนั่งรถไฟใต้ดิน ช้อปปิ้ง โรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน และอื่น ๆ


Saturday Korean Language Course

(ระยะเวลาเรียน 12 ชั่วโมงต่อ 4 ครั้ง)


หลักสูตรนี้มีไว้สําหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรการสนทนาเพิ่มเติม ต้องการเรียนในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนักเรียนที่ไม่สะดวกในการเรียนตามเวลาหลักสูตรที่ได้เปิดไว้ในวันธรรมดา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy