share

10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ปี 2024

Last updated: 29 Mar 2024
394 Views
10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ปี 2024

อันนยองฮาเซโยครับทุกคน~  ช่วงต้นปีแบบนี้หลายคนมีแพลนที่จะหาที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยกัน  และหากพูดถึงประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อด้านการเรียน การศึกษา เทคโนโลยีการสอนหรือแม้แต่บรรยากาศการเรียนที่ดี การันตีด้วยการติดอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยในเอเชียและติดอันดับโลก Thongin Education Center จึงนำข้อมูลผลการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) ประจำปี 2024 ในหมวด "QS World University Rankings 2024" เราได้มาจำแนกเฉพาะมหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้ทั้งหมด 10 อันดับ มาให้ทุกคนได้ทราบกันครับ

 

1. Seoul National University

Photo Credit: http://m.haeahn.com/upload/prjctmain/20221114134927887144.jpg

มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ยังคงครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยในเกาหลีที่ดีที่สุดมาหลายปีซ้อน การันตีด้วยอัตราการสอบเข้าและการแข่งขันอันดุเดือดของเด็กมัธยมปลายของเกาหลีเพื่อที่จะสอบเข้า SKY (SKY มาจากอักษรตัวหน้าของ 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Seoul National University, Korea University และ Yonsei University) เพราะเชื่อว่าการสอบเข้า SKY ถือว่าเป็นใบเบิกทางในการเติบโตสายงานต่าง ๆ ติดอันดับ 41 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS และยังได้รับการให้คะแนนด้าน Academic Reputation (ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ), International Research Network (เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ), Employment Outcomes (อัตราการจ้างงานบัณฑิต) และ Employer Reputation (การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน) เป็นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้อีกด้วย มีความโดดเด่นในด้าน Engineering & technology, Clinical, pre-clinical & health และ Life sciences

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #41 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 78.5
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 100
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 99.0
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 98.2
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 85.1
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 73.8
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 64.9
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 36.9
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 14.5
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 11.5

 

2. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Photo Credit:
https://beyondborders.dtu.dk/pages/university.aspx?uid=0845fdc7-be72-e711-80e8-005056965456

สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี ก่อตั้งใน ค.ศ. 1981 โดยการรวม สถาบันชั้นสูงวิทยาศาสตร์เกาหลี (Korea Advanced Institute of Science, KAIS) กับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลี (Korea Institute of Science and Technology, KIST) เข้าด้วยกัน ดูแลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังผลิตนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่มีความสามารถสูงเพื่อทำงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ ชาวเกาหลีใต้โดยทั่วไปยอมรับว่า KAIST เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในประเทศ การันตีโดยการติดอันดับ 56 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS และยังได้รับการให้คะแนนด้าน Academic Reputation (ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ) สูงเป็นอันดับ 2 ในเกาหลีใต้อีกด้วย มีความโดดเด่นในด้าน Engineering & technology, Computer Science และ Life Sciences

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #56 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 72.2
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 97.7
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 89.9
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 88.8
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 66.2
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 41.8
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 22.3
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 14.2
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 11.6
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 10.6

 

3. Yonsei University

Photo credit: https://vse.apru.org/yonsei-s12324/

มหาวิทยาลัยยอนเซ  เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ในประเทศ ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1885 และเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยใน SKY ที่ผู้คนต้องการสอบเข้าและมีการการแข่งขันอันดุเดือดอย่างมาก การันตีโดยการติดอันดับ 76 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS และยังได้รับการให้คะแนนด้าน Employer Reputation (การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน) และ Employment Outcomes (อัตราการจ้างงานบัณฑิต) สูงเป็นอันดับ 2 ในเกาหลีใต้ มีความโดดเด่นในด้าน Clinical, pre-clinical & health, Business & Economics และ Engineering & technology

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #76 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 65.2
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 96.3
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 87.4
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 80.0
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 70.9
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 49.7
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 38.1
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 36.2
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 25.0
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 19.6

4. Korea University

Photo credit: https://www.korea.edu/index.jsp

มหาวิทยาลัยเกาหลี ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยใน SKY ที่ผู้คนต้องการสอบเข้าและมีการการแข่งขันอันดุเดือดอย่างมาก เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เก่าแก่ในเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อปี 1905 ติดอันดับ 79 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS และยังได้รับการให้คะแนนด้าน Employer Reputation (การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน), Academic Reputation (ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ), Employment Outcomes (อัตราการจ้างงานบัณฑิต) และ Sustainability (ความยั่งยืน) เป็นอันดับ 3 ของเกาหลีใต้ โดดเด่นในคณะ Education, Psychology และอีกหนึ่งคณะที่โดดเด่นนั่นก็คือนิติศาสตร์ จึงเป็นสาเหตุที่ในหลาย ๆ ครั้งเราจึงมักได้ยินในซีรีส์เกาหลีอยู่บ่อยครั้งที่ตัวละครบอกว่าจบนิติมาจากม.เกาหลี เพราะที่มหาวิทยาลัยเกาหลีนี้เด่นด้านนิติศาสตร์นั่นเอง

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #79 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 64.7
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 94.0
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 82.2
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 81.0
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 70.6
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 58.6
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 36.6
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 36.3
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 19.6
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 13.6

 

5. Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

Photo credit:
https://kcampus.kr/university/pohang-university-of-science-and-technology-135

Pohang University of Science and Technology เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่เมืองโพฮังในเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1986 โดยบริษัท POSCO หนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกด้านธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก จุดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้อยู่ที่การนำโมเดลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย (Caltech) เป็นแนวทางในการก่อตั้ง POSTECH ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้น ๆ ของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ แถมที่นี่ยังเน้นงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะจนติดอันดับ 100 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS และยังได้รับการให้คะแนนด้าน  Faculty Student Ratio (สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา) เป็นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ และให้คะแนนด้าน Citations per Faculty (การอ้างอิงบทความวิจัย) และ International Faculty Ratio (จำนวนอาจารย์ต่างชาติ) เป็นอันดับที่ 3 ในเกาหลีใต้อีกด้วย

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #100 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 60.4
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 99.9
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 98.3
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 75.9
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 51.6
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 33.8
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 16.9
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 13.4
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 2.6
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 1.3 

 

6. Sungkyunkwan University (SKKU)

Photo credit: https://www.skku.edu

มหาวิทยาลัยซองคยุนกวาน ก่อตั้งเมื่อปี 1938 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนแบบครบวงจรในเกาหลีใต้ มีที่มาจากสถาบันซ็องกยุงกวันอันเก่าแก่ ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1398 และได้รับการปรับโครงสร้างการเรียนการสอนให้ครบวงจร มีหลักสูตรอย่างมาก และยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักว่ามีศิษย์เก่ามากมายที่ทรงอิทธิพล มีผลงานวิจัยที่แข็งแกร่ง และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับซัมซุง ติดอันดับ 145 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS และยังได้รับการให้คะแนนด้าน Academic Reputation (ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ) เป็นอันดับ 5 ของเกาหลีอีกด้วย มีความโดดเด่นในด้าน Clinical, pre-clinical & health และ Engineering & technology

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #145 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 51.9
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 81.8
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 71.6
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 64.2
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 37.9
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 34.0
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 27.6
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 26.8
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 17.8
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 9.8

 

7. Hanyang University

Photo credit: https://www.hanyang.ac.kr/web/eng

มหาวิทยาลัยฮันยาง มีวิทยาเขตหลักในกรุงโซล และกลุ่มอุตสาหกรรมการวิจัยการศึกษา (ERICA) ตั้งอยู่ในอันซัน ได้รับการยอมรับจากการก่อตั้งสถาบันวิศวกรรมแห่งแรกของประเทศในปี 1939 เช่นเดียวกับโรงเรียนสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธาแห่งแรกของเกาหลี จุดเด่นของมหาวิทยาลัยฮันยางคือการมุ่งเน้นไปที่การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ แต่ปัจจุบันมีหลักสูตรที่มากมายที่เปิดสอน และยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 820 แห่งใน 88 ประเทศ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ติดอันดับ 164 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS ได้รับการให้คะแนนด้าน Sustainability (ความยั่งยืน) และ International Student Ratio (จำนวนนักศึกษาต่างชาติ) เป็นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ และได้รับการให้คะแนนด้าน Employer Reputation (การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน) เป็นอันดับ 5 ในเกาหลีใต้อีกด้วย

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #164 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 49.7
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 83.5
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 81.3 
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 77.7
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 54.3
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 49.0
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 24.8
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 23.3
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 16.9
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 15.6

 

8. Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

Photo credit:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/ulsan-national-institute-science-and-technology-unist

Ulsan National Institute of Science & Technology เป็นสถาบันวิจัยที่ตั้งอยู่ใน อุลซาน เมืองแห่งอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ ที่นี่มีชื่อเสียงคุณภาพด้านวิชาการที่โดดเด่นในสายวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมศาสตร์ โดยมีศูนย์วิจัยถึง 8 สาขาวิชาด้วยกัน เช่น Advanced Materials, Life Sciences, Electrical and Computer Engineering เป็นต้น ติดอันดับ 266 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS ได้รับการให้คะแนนด้าน International Faculty Ratio (จำนวนอาจารย์ต่างชาติ) เป็นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ และได้รับการให้คะแนนด้าน Citations per Faculty (การอ้างอิงบทความวิจัย) เป็นอันดับ 2 ในเกาหลีใต้อีกด้วย

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #266 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 37.7
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 98.6
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 84.1
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 41.5
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 15.0
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 11.9
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 10.9
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 8.4
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 1.8
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 1.2

 

9. Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST)

Photo credit: https://dgist.elsevierpure.com/

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทกูคย็องบุก เป็นมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่ตั้งอยู่ที่แทกูเทคโนโพลิส เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในฐานะสถาบันวิจัยปี 2547 และกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2551 และเป็นหนึ่งในสี่มหาวิทยาลัยของรัฐในเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับKAIST , GIST , UST และUNIST ติดอันดับ 307 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS ได้รับการให้คะแนนด้าน Citations per Faculty (การอ้างอิงบทความวิจัย) เป็นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ควบคู่ไปกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางจู (GIST) ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดนี้เช่นกัน

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #307 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 34.0
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 100.0
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 89.0
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 10.4
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 7.5
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 5.3
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 4.7
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 3.7
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 1.0

 

10. Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)

Photo credit: https://ewww.gist.ac.kr/en/html

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกวางจู (GIST) ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีใต้ในปี 1993 เพื่อเป็นบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีทักษะสูง เพื่อสร้างฐานการวิจัยที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงต่อไป และ เพื่อส่งเสริมโครงการวิจัยความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศภายในอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ติดอันดับ 328 ของโลกในปี 2024 จากการจัดอันดับโดย QS ได้รับการให้คะแนนด้าน Citations per Faculty (การอ้างอิงบทความวิจัย) เป็นอันดับ 1 ในเกาหลีใต้ควบคู่ไปกับสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแทกูคย็องบุก (DGIST) ที่ได้รับคะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดนี้อีกด้วย

คะแนนการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS)
- อันดับ #328 ของโลก
- ได้คะแนนรวม 32.6
- การอ้างอิงบทความวิจัย ได้คะแนน 100.0
- สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา ได้คะแนน 38.4
- จำนวนอาจารย์ต่างชาติ ได้คะแนน 21.6
- ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ได้คะแนน 17.4 
- จำนวนนักศึกษาต่างชาติ ได้คะแนน 10.0
- การเป็นที่ยอมรับจากการจ้างงาน ได้คะแนน 8.9
- อัตราการจ้างงานบัณฑิต ได้คะแนน 8.1
- ความยั่งยืน ได้คะแนน 2.1
- เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ ได้คะแนน 1.3

 

 

Source ข้อมูล:
https://www.topuniversities.com/world-university-rankings
https://en.wikipedia.org/wiki/Seoul_National_University
https://en.wikipedia.org/wiki/KAIST
https://en.wikipedia.org/wiki/Yonsei_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Korea_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Pohang_University_of_Science_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Sungkyunkwan_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanyang_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulsan_National_Institute_of_Science_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Daegu_Gyeongbuk_Institute_of_Science_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Gwangju_Institute_of_Science_and_Technology

บทความที่เกี่ยวข้อง
5 อันดับสถาบันสอนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเกาหลีใต้ ปี 2024
Thongin Education แนะนำ 5 สถาบันสอนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยเกาหลีที่ดีที่สุด ประจำปี 2024 ทั้งด้านการสอน หลักสูตรการสอน และบรรยากาศการเรียนที่ดี
29 Mar 2024
สถาบันสอนภาษาเกาหลีที่ประเทศเกาหลี
Thongin Education Center รวบรวมสถาบันสอนภาษาเกาหลีที่ประเทศเกาหลีมาแนะนำให้ทุกคนนั้นรู้จักกัน ไม่ว่าจะสถาบันภาษาภายในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันภาษาเอกชน
13 Mar 2024
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy